Mdf phủ l6

2.700.000  2.500.000 

ĐẶT MUA NHANH TẢI BẢNG BÁO GIÁ