Quy định tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất 2023 - Moderndoor
 1. Trang chủ
 2. Tin Tức
 3. Quy định tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất 2023

Quy định tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất 2023

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy là một tài liệu pháp lý được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ chịu trách nhiệm biên soạn. Đã được đề xuất bởi Bộ Công an và được đánh giá bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trước khi được công bố bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong trường hợp này, việc công bố và quy định chi tiết rõ ràng cho từng lĩnh vực hoặc công trình là cực kỳ cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, điều này có thể làm cho nhiều người gặp khó khăn và không biết nên áp dụng theo tiêu chuẩn nào cho công trình của mình.

Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cửa chống cháy, Modern Door sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về các quy định liên quan.

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy 

Tại Việt Nam, có nhiều quy định pháp luật liên quan đến chống cháy mà các chủ đầu tư cần phải nắm rõ. Trong số đó, tiêu chuẩn TCVN 6160:1996 về yêu cầu thiết kế phòng cháy, chữa cháy cho các tòa nhà cao tầng là rất quan trọng và được đặc biệt chú ý. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc cho các văn phòng, căn hộ và tòa nhà cao tầng để đảm bảo an toàn chống cháy.

Để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn này, cửa thép chống cháy cũng phải được kiểm định theo quy định hiện hành của Việt Nam. Chúng cần được cấp chứng nhận kiểm định bởi Cục PCCC hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.

A. Quy định về cửa chống cháy

Tại mục 5.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996, đã quy định giới hạn chịu lửa tối thiểu cho các bộ phận có tính ngăn cháy như sau:

 • Cửa sổ và cổng trên tường ngăn cháy phải được làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa tối thiểu là 45 phút.
 • Vách ngăn cháy cũng phải được làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa tối thiểu là 45 phút.
 • Cửa đi, cửa sổ trên vách ngăn cháy; cửa ngăn cháy vào các tầng hầm, mái; cửa lên mái cũng phải được làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa tối thiểu là 40 phút.
 • Các cửa ở khu vực buồng thang bộ, phòng kỹ thuật, dưới tầng hầm cũng cần phải được làm thành cửa chống cháy. Chúng cần có cơ chế tự động đóng và có khả năng chịu được lửa trong ít nhất 45 phút.
 • Nếu cửa chống cháy đạt giới hạn chịu lửa 60 phút, thì kết cấu của chúng sẽ không bị hỏng khi chịu nhiệt độ khoảng 1.000 độ C. Nhiệt độ này sẽ được tăng dần và đạt đến mức tối đa trong 60 phút.
 • Mặt cửa không tiếp xúc trực tiếp với lửa không được vượt quá ngưỡng 220 độ C.
Tiêu chuẩn về cửa chống cháy
Quy định về cửa chống cháy
Bộ phận ngăn cháy Loại bộ phận ngăn cháy Giới hạn chịu lửa Loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy Loại khoang đệm ngăn cháy
Tường ngăn cháy 1 REI 150 1 1
2 REI 45 2 2
Vách ngăn cháy 1 EI 45 2 1
2 EI 15 3 2
Sàn ngăn cháy 1 REI 150 1 1
2 REI 60 2 1
3 REI 45 2 1
4 REI 15 3 2

Bảng 1: Phân loại bộ phận ngăn cháy

Cửa và van ngăn cháy Loại cửa và van ngăn cháy Giới hạn chịu lửa
1. Cửa đi, cổng, cửa nắp, van 1) 1 EI 60
2 EI 30 2)
3 EI 15
2. Cửa sổ 1 E 60
2 E 30
3 E 15
3. Màn chắn 1 EI 60
1) Giới hạn chịu lửa của van ngăn cháy lấy theo tính toàn vẹn (E) nếu những van này lắp đặt bên trong các kênh, giếng và đường ống dẫn mà bảo đảm được khả năng chịu lửa yêu cầu, đối với cả tính toàn vẹn (E) và tính cách nhiệt (I).

2) Giới hạn chịu lửa của cửa giếng thang máy không nhỏ hơn E 30.

Bảng 2: Giới hạn chịu lửa của cửa và van ngăn cháy

Loại khoang đệm ngăn cháy Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm
Vách ngăn của khoang đệm Sàn của khoang đệm Cửa và van ngăn cháy của khoang đệm
1 EI 45 REI 45 EI 30
2 EI 15 REI 15 EI 15

Bảng 3: Giới hạn chịu lửa của khoang đệm ở các cửa và van ngăn cháy

Từ đó suy ra: Mức độ chống cháy của cửa chống cháy thuộc bảng 2 mục “1. Cửa đi, cổng, cửa nắp, van” có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 60.

B. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kiểm định cửa chống cháy

 • TCVN 9383:2012 về thử nghiệm khả năng chịu lửa của cửa đi và cửa chắn ngăn cháy.
 • TCVN 2622 về tiêu chuẩn chống cháy cho nhà và công trình, bao gồm yêu cầu thiết kế.
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2021 /BXD.

B.1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9383:2012 về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy 

TCVN 9383:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 386:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cùng với điểm B khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn này được biên soạn bởi Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng đề nghị, và được công bố bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của các loại cửa có yêu cầu về khả năng chịu lửa, như cửa phòng ngủ, cửa chắn, cửa sổ,… Cụ thể gồm các dạng cửa sau:

 1. Cửa bản lề và cửa xoay theo trục đứng.
 2. Cửa trượt theo phương ngang, cửa trượt theo phương đứng, cửa toàn mảng.
 3. Cửa chắn dạng sắt xếp có 1 lớp vỏ bằng kim loại, không cách nhiệt.
 4. Cửa trượt có cánh gấp.
 5. Cửa mở lật.
 6. Cửa cuốn.

Tiêu chuẩn này cũng có thể được áp dụng để thử nghiệm khả năng chịu lửa của một số loại cửa ra vào được sử dụng cho thang máy.

B.2. TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này bắt buộc nhà sản xuất phải tuân thủ. Các tiêu chuẩn khác có thể được áp dụng khi đảm bảo trình độ kỹ thuật và an toàn cao hơn so với quy định của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chống cháy (viết tắt là PCCC) trong quá trình thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình, cũng như trong quá trình thẩm định thiết kế và xét duyệt để đưa nhà, công trình vào sử dụng.

Ngoài việc tuân theo các quy định của tiêu chuẩn này, các công trình xây dựng còn phải tuân theo các quy định liên quan trong các tiêu chuẩn hiện hành khác.

Các công trình đặc biệt như kho chứa các chất dễ cháy, dễ nổ hay kho chứa các hóa chất độc hại có yêu cầu PCCC đặc biệt và sẽ được quy định PCCC riêng. Chỉ những quy định thích hợp của tiêu chuẩn này mới được áp dụng cho các công trình đó.

Các công trình tạm thời với thời gian sử dụng không quá 5 năm sẽ chỉ áp dụng quy định về lối thoát an toàn và có thể tham khảo các phần khác của tiêu chuẩn này.

Tên các bộ phận ngăn cháy Giới hạn chịu lửa tối thiểu, (phút)
1. Tường ngăn cháy 150
2. Cửa đi, cửa sổ, cổng ở tường ngăn cháy 70
3. Vách ngăn cháy 45
4. Cửa đi, cửa sổ và vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy ở phòng đệm trong các nhà sản xuất hạng A, B, C, cửa vào tầng hầm trần, cửa mái chống cháy 40
5. Sàn chống cháy (sàn giữa các tường, sàn của tầng hầm trần, sàn trên tầng hầm, sàn tường lửng) ở các nhà bậc chịu lửa I. 60
6. Sàn chống cháy (sàn giữa các tầng, sàn của tầng hầm trần, sàn trên tầng hầm, sàn tầng lửng) ở các nhà bậc chịu lửa II, III, IV. 45

Mục 5.5 – TCVN 2622: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

B.3. QCVN 06:2021 /BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy nổ cho nhà và công trình

Quy chuẩn bắt buộc yêu cầu lựa chọn mức độ chống cháy phù hợp cho các bộ phận ngăn cháy, bao gồm cửa chống cháy và các bộ phận khác. Đối với mỗi trường hợp chống cháy, chúng ta áp dụng yêu cầu khác nhau để đánh giá khả năng chống cháy của cấu trúc theo tiêu chí xếp hạng chống cháy REI.

Theo QCVN 06:2021, giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian tính bằng phút, từ lúc thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu liên tục của các trạng thái giới hạn được quy định cho cấu kiện, gồm:

– Mất khả năng chịu lực (R).

– Mất tính toàn vẹn (E).

– Mất khả năng cách nhiệt (I).

Việc xác định giới hạn chịu lửa (REI) của kết cấu trong công trình xây dựng được tính bằng khoảng thời gian tính bằng phút, từ lúc thử nghiệm chịu lửa theo chế độ gia nhiệt tiêu chuẩn (nhiệt độ tăng dần theo thời gian từ 0 độ C đến trên 1500 độ C) cho đến khi xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu liên tục của các trạng thái giới hạn được quy định cho cấu kiện.

Tiêu chuẩn về cửa chống cháy
Quy chuẩn chống cháy QCVN 06:2021 /BXD

Kết quả là:

 • Với REI (với chỉ số n), yếu tố cấu tạo phải được bảo tồn trong khoảng thời gian n đối với cả 3 yếu tố: tải trọng chịu lực, tính toàn vẹn và khả năng cách nhiệt. Ví dụ, REI 150 nghĩa là khả năng chống cháy 150 phút đối với cả 3 yếu tố sức bền cơ học, toàn vẹn trước lửa và khói và khả năng cách nhiệt.
 • Với RE (với chỉ số n), yếu tố cấu tạo phải được bảo tồn trong khoảng thời gian n đối với 2 yếu tố: sức bền cơ học và tính toàn vẹn trước lửa và khói.
 • Với R (với chỉ số n), yếu tố cấu tạo phải được bảo tồn trong khoảng thời gian n đối với sức bền cơ học.

Để phân loại các vật liệu không đáp ứng tiêu chí R, chúng sẽ tự động đủ điều kiện miễn là đáp ứng E và I.

Các thử nghiệm được thực hiện và thu kết quả để đáp ứng các tiêu chí cho từng yếu tố. Việc phân loại sau đó được chỉ định bằng cách xác minh giá trị thời gian thu được cho khả năng chống cháy cơ học với tham chiếu đồ thị thời gian và nhiệt độ.

Đánh giá hiệu suất của khả năng chống cháy có thể được xác định thông qua kết quả thử nghiệm, tính toán phân tích hoặc các bảng xác minh.

Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng có thể được xác định bằng cách tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa được áp dụng cho từng vị trí và mục đích sử dụng của cấu kiện.

Trong các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình, đã quy định giới hạn chịu lửa yêu cầu của các cấu kiện xây dựng cụ thể. Các giới hạn này được kí hiệu bằng REI, EI, RE hoặc R và đi kèm với các chỉ số tương ứng về thời gian chịu đựng của lửa (phút).

Lưu ý: Quy chuẩn được cơ quan nhà nước ban hành, bắt buộc các doanh nghiệp phải áp dụng, còn TCVN thực chất chỉ mang tính chất khuyến nghị, khuyến cáo, tự nguyện áp dụng. Nhà sản xuất có thể thực hiện theo Tiêu chuẩn nhưng phải tốt hoặc bằng với mức yêu cầu của Quy chuẩn.

Vì sao công trình nên sử dụng cửa chống cháy?

Các công trình như chung cư, trung tâm thương mại hay tòa nhà văn phòng đều có đặc tính riêng bao gồm diện tích sử dụng lớn, số lượng người đông, công năng sử dụng phức tạp, tập trung nhiều chất dễ cháy và có nhiều hệ thống thiết bị kỹ thuật, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra cháy.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng khi xảy ra sự cố, cửa chống cháy được lắp đặt chủ yếu ở khu vực thoát hiểm. Khu vực thoát hiểm không chỉ giúp người dân thoát ra an toàn mà còn là nơi phân chia giữa các tầng trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Tùy thuộc vào cấu trúc của công trình, ta có thể chọn loại cửa chống cháy phù hợp với mức độ chống cháy cao hoặc thấp. Đặc biệt, việc lựa chọn vị trí lắp đặt cửa gỗ chống cháy rất quan trọng để đảm bảo tính năng chống cháy của cửa.

Những công trình cao cần có hệ thống thoát hiểm được thiết kế kỹ lưỡng và cửa chống cháy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho con người khi xảy ra sự cố cháy.

Hơn nữa, theo quy định của Nghị định về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) áp dụng cho các công trình xây dựng, cửa cũng được xem là một phần trong kết cấu xây dựng và phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn PCCC để đảm bảo an toàn và tính phù hợp của công trình.

Vì sao công trình nên sử dụng cửa chống cháy
Chung cư, trung tâm thương mại, tòa nhà,… đều sử dụng cửa chống cháy để bảo đảm an toàn cháy nổ

Quy trình nghiệm thu cửa chống cháy như thế nào?

Nghiệm thu cửa chống cháy là quy trình đánh giá phần của hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho tòa nhà hoặc công trình xây dựng. Để được nghiệm thu hoàn tất, cửa chống cháy phải được cấp giấy chứng nhận bởi Cục Công An Phòng Cháy và Chữa Cháy và phải có tem chứng nhận.

Để cấp giấy chứng nhận riêng cho mỗi công trình, nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận chống cháy chung. Sau đó, mỗi lô sản xuất được đốt thử nghiệm và phải trình hồ sơ để yêu cầu cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cho công trình đó. Chi phí phụ thuộc vào số lượng lô sản xuất, thông thường trong khoảng vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Điều kiện và quy trình để cấp giấy chứng nhận cửa chống cháy

Để được cấp giấy chứng nhận cho cửa chống cháy, cửa phải được sản xuất theo tiêu chuẩn chống cháy và đạt yêu cầu phòng thí nghiệm được Cục Công An Phòng Cháy và Chữa Cháy cấp phép.

Sau khi lắp đặt hoàn thiện tại công trình, cần chụp ảnh cửa đã thi công, bản vẽ và hồ sơ công trình. Hồ sơ này được gửi đến Cục Công An Phòng Cháy và Chữa Cháy để duyệt và cấp giấy chứng nhận.

giấy chứng nhận cửa chống cháy
Điều kiện và quy trình để cấp giấy chứng nhận cửa chống cháy

Đơn vị cung cấp cửa chống cháy uy tín đạt chuẩn PCCC

Modern Door là một đơn vị chuyên sản xuất cửa chống cháy cao cấp, được kiểm định và đánh giá theo các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tại Modern Door, quý khách hàng sẽ được tư vấn và lựa chọn mẫu cửa chống cháy phù hợp với nhu cầu và vị trí lắp đặt của mình.

Chúng tôi cung cấp dòng cửa chống cháy với các mức độ thời gian chống cháy lên đến 60 phút, 70 phút, 90 phút và 120 phút, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Với tư cách là nhà phân phối cửa chống cháy cao cấp và phụ kiện đồng bộ đi kèm, Modern Door cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các mẫu cửa theo sở thích và yêu cầu của khách hàng, đảm bảo sự đa dạng và linh hoạt trong sản phẩm.

Cửa chống cháy đạt chuẩn quy định
Modern Door cung cấp cửa thép chống cháy đạt chuẩn quy định

Nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu chi tiết tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline dưới đây. Modern Door cam kết sẽ tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Đánh giá

LIÊN HỆ VỚI HỆ THỐNG SHOWROOM MODERN DOOR®

Hotline 1 (24/7): 0842.111.444 ( Đường dây nóng )

Hotline 2 (24/7): 0855.149.149 ( Ms Trọng )

Hotline 3: 0947.286.111 ( Ms.Uyên )

Hotline 4: 0855.304.305 ( Ms. Linh )

Hotline 5: 0859.307.308 (Ms. Trâm )

Hotline 6: 0917.302.303 ( Ms.Yến )

Hotline 7: 0941.303.304 ( Ms. Trúc )

Email: sales.moderndoor@gmail.com

HỆ THỐNG SHOWROOM MODERN DOOR®

Chi nhánh Miền Trung :

CN 2: Lô B3, Cụm Công Nghiệp Trảng Nhật 2, Xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam

CN 3 : 12 Phùng Khác Khoan , P. Đống Đa , TP.Quy Nhơn , Tỉnh Bình Định

Chi nhánh Miền Nam :

CN 4 : 1310 Phạm Văn Đồng, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM

CN 5 : 183 Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6, TP.HCM

HỆ THỐNG XƯỞNG SẢN XUẤT MODERN DOOR®

XƯỞNG MIỀN BẮC : Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ

XƯỞNG MIỀN TRUNG : Lô B3, Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 2, Xã Điện Hòa, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

XƯỞNG MIỀN NAM I : Số 606/23 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

XƯỞNG MIỀN NAM II : D4/36D Ấp 4, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

TỔNG KHO : Ấp 6, Đường Cây Bài, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Tp.HCM

Trương Văn Nhực

Trương Văn Nhực

Tôi là Trương Văn Nhực, hiện là CEO của Modern Door, đồng thời là chuyên gia sản xuất và lắp đặt các loại cửa. Trải qua gần 10 năm kinh nghiệm, tôi mong muốn cung cấp cho người đọc kiến thức về các loại cửa, đặc biệt là kiến thức về PCCC, các tiêu chuẩn kiểm định cửa chống cháy hiện hành tại Việt Nam. Tôi hi vọng kiến thức của tôi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu về các loại cửa trên thị trường.

Bài viết liên quan